Gistrup Beboerforening | Referat Generalforsamling i Gistrup Beboerforening
746
post-template-default,single,single-post,postid-746,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Referat Generalforsamling i Gistrup Beboerforening

Referat Generalforsamling i Gistrup Beboerforening

Mandag den 16. november 2020 kl. 19.00 – 21.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning [vil være tilgængelig på www.9260gistrup.dk umiddelbart inden generalforsamlingen]
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 [vil være tilgængeligt umiddelbart inden på 9260gistrup.dk]
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for 2021
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Eventuelt

 

#1 Valg af dirigent

Claus Svenstrup (medl. Bestyrelsen) blev valgt og konstaterede at indkaldelse var foretaget rettidigt og efter reglerne

#2 Formandens Beretning

Fmd. Brian Kidmose Andersen fremlagde beretningen, der herefter blev godkendt. Beretningen kan i sin helhed findes på 9260gistrup.dk

#3 Fremlæggelse Af revideret regnskab

Birgitte Gregersen (kasser) fremlagde regnskabet, og konstaterede at der i 2019 var et mindre underskud. Dels som følge af vigende medlemstal, men også som følge af mindre aktivitet ift. til at søge om funding af aktiviteter lokalt.

Det reviderede Regnskabet kan besigtiges på 9260gistrup.dk i sin helhed.

#4 indkomne forslag

Ingen. Punktet lukket

#5 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100kr/år per husstand

Det blev vedtaget.

#6 Valg af bestyreslesmedlemmer og suppleant

Karl Korfits,  Birgitte Gregersen, samt Claus Svenstrup var på valg. Af disse ønskede kun Claus Svenstrup Genvalg.

Derudover opstillede Helle Madsen, Gistrup til bestyrelsen.

De blev valgt uden modkandidater.

#7 Valg af revisor og suppleant.

ingen suppleant valgt

Til revisor genopstillede  Carl Werner Jensen og blev enstemmigt genvalgt.

#8 evt

Gistrup Plaketten 2018 blev uddelt til Peter Hvid, der er ejer af den lokale ridderborg – Case Del Renaissance  for hans store gæstfrihed og engagement. Borgen fremkalder meget beundring og er et positivt samtaleemne både i og udenfor Gistrup. Oveni er borgen altid åben for alle og f.eks. til Halloween gør Peter et stort nummer ud af at glæde byens børn med fantastiske installationer og uhyggelige historier.

 

Mvh Brian Kidmose Andersen

Fmd. Gistrup Beboerforening