Gistrup Beboerforening | Indkaldelse til Generalforsamling
705
post-template-default,single,single-post,postid-705,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Gistrup Beboerforening mandag den 16. november 2020 kl. 19.00 – 21.00

Kære medlemmer!
COVID-19 medførte, at vi måtte aflyse den ordinære generalforsamling i marts måned. Vi har besluttet at afholde generalforsamlingen som en kombination af fysisk fremmøde og online.

For vores alles skyld, så vil der desværre være en række restriktioner i forbindelse med fysisk fremmøde.

 • Det kræves tilmelding senest den 2.november 2020 på http://9260gistrup.dk/kontakt/
 • Højest 1 deltager pr. hustand og maksimalt 50 deltagere i alt.
 • Man skal bære mundbind ved ankomst og mundbind bæres, når man ikke sidder på sin plads.
 • Beboerforeningen stiller håndsprit til rådighed .
 • Generalforsamlingen livestreames ligeledes via link på hjemmesiden www.9260gistrup.dk

Vi følger løbende myndighedernes anbefalinger og derfor kan der finde ændringer sted, herunder antal tilladte deltagere ved fysisk fremmøde. Eventuelle ændringer vil blive kommunikeret via hjemmesiden. Mødested meldes ud, når vi kender antallet af deltagere. Dagsordenen vil være som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning [vil være tilgængelig på www.9260gistrup.dk umiddelbart inden generalforsamlingen]
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 [vil være tilgængeligt umiddelbart inden på  www.9260gistrup.dk]
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for 2021
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt

Vedrørende punkt 4:  I henhold til vedtægterne skal indkomne forslag være formanden i hænde 2 uger før generalforsamlingen. Dermed skal forslag indsendes senest den 2. november 2020 på   brian@lurendrejer.org

 

Vedrørende punkt 6: I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen skal bestå af 3-7 medlemmer, der er vælges for 2 år. Generalforsamlingen beslutter antallet af medlemmer. Den nuværende bestyrelse består af 6 medlemmer: Brian Kidmose Andersen, Bjørn Skovhus, Lise Suhr Mogensen, Claus Svenstrup, Karl Korfits og Birgitte Gregersen. Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg: Karl Korfits, Birgitte Gregersen og Claus Svenstrup. Claus Svenstrup er villig til genvalg. Bestyrelsen håber derfor nye kandidater vil melde sig på banen.

Alle, der har betalt kontingent for 2019, kan stemme på årets generalforsamling.

Vi glæder os til at se jer!

På bestyrelsens vegne,

Brian Kidmose Andersen, formand