Gistrup Beboerforening | Generalforsamling 2023 – Formandens Beretning
859
post-template-default,single,single-post,postid-859,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Generalforsamling 2023 – Formandens Beretning

Generalforsamling 2023 – Formandens Beretning

Formandsberetning 2022

Sidste år ved denne tid holdt jeg min første formandsberetning for Gistrup Beboerforening.
Dengang havde det været et meget kort år, hvor vi på grund af Corona havde holdt
generalforsamling i både efterår 2021 og forår 2022.
Sådan har det ikke været i år.
Det har været et helt almindeligt i år i Gistrup Beboerforening, og det kan man ærlig talt godt
vænne sig til.
Men selv om det har været et almindeligt kalenderår, så har det ikke været i stille år.
Der sker mange ting i Gistrup for tiden, og her er beboerforeningen en meget vigtig og fælles
stemme for os alle sammen. Vi er med, når der skal træffes beslutninger og kommes med
anbefalinger til både det ene og det andet.
Et af de steder, hvor vi særligt har været med i år, er i Gistrup Samråd og i samarbejdet
omkring Gatewayprojektet. Her samarbejder vi med andre foreninger i byen.
Nogle af de sager, som vi har arbejdet med er:

 • Gateway: Her prøver beboerforeningen at balancere ambitionerne, så der både
  kommer en fin løsning i fase 2, som er i gang ved skolen lige nu – og så der også er penge til
  fase 3. Fase 3 er den del, der handler om kulturhuset.
 • · Gistrups status: Vi er i bestyrelsen enige om, at vi egentlig godt tilfreds med den
  nuværende byudviklingsplan, som blev fastlagt med den kommuneplan, der blev vedtaget
  11. maj 2020.
  I planen står der blandt andet: Det er ikke et mål, at indbyggertallet skal stige væsentligt, og
  byen skal ikke udvikles på bar mark, da det vægtes højest at tilgodese de mange rekreativeog grundvandsinteresser i og omkring byen.
  Der står også:
  Der gives kun begrænset mulighed for ny boligudvikling og fortætning i Gistrup. Kvaliteten
  med havebyens udtryk skal sikres. Skoven indeholder en hel del sommerhuse, og disse skal
  bevares som sommerhuse og må ikke omdannes til helårshuse.
 • Lokalplan for skoven: I forhold til skoven er der optræk til, at der måske er en lokalplan
  på vej, og her er beboerforeningen en vigtig stemme, der taler på vegne af en mere almen
  interesse. Der kan være rigtig mange særsynspunkter i forhold til skoven, hvor
  sommerhusejere og andre arbejder for løsninger, som er rigtige ud fra deres særlige
  partsperspektiv, og hvor den brede interesse i skoven nogle gange kan blive lidt glemt.
  Beboerforeningen arbejder for, at det ikke sker, og det vil vi blive ved med i forhold til den
  kommende lokalplanproces.

Ud over at deltage i møder i bestyrelsen, i samrådet og i gateway-udvalget har vi også i
årets løb arbejdet for at synliggøre Gistrups interesser og synspunkter i forhold til Aalborg
Kommune og det politiske niveau.
Jeg har været på gåture med tre politikere fra Aalborg for at vise dem skoven og fortælle
dem, at det er et helt særligt sted i Aalborg Kommune, som de skal passe godt på – før det
er for sent. De tre er:

 • Formand for By- og Landskabsudvalget, rådmand Jan Nymark Thaysen, V
 • Byrådsmedlem Lotte Finck, K
 • Byrådskandidat André Osnes, S

De tre har alle været påvirkede af at se den udvikling, som finder sted i skoven, og vi håber,
at det vil afspejle sig i de politiske diskussioner.
Som nævnt ovenfor er vi i beboerforeningen en vigtig stemme i de aktuelle debatter, som
kan føre til beslutninger, der kan præge Gistrup i mange år fremover, og derfor er vigtige for
os alle sammen.
I bestyrelsen er vi lige nu fire medlemmer – jeg selv, Signe, Tina – og så selvfølgelig Bjørn,
som hjælper til med økonomien. Claus har valgt at træde ud af bestyrelsen.
Vi er alle travle folk med aktiviteter, børn og fulde kalendere, så det er lidt af en øvelse at få
tid til foreningsarbejdet. Vi er blevet rigtig gode til at holde effektive møder også online, så vi
får det hele til at gå op i en travl hverdag.
Vores store fokus på at varetage byens brede interesser i forskellige sammenhænge –
kombineret med at vi ikke har ubegrænset tid til rådighed – betyder også, at vi i årets løb har
skullet være rigtig gode til at prioritere nogle af de mere klassiske ting, som
beboerforeningen står for, og her får vi heldigvis også god hjælp fra gamle støtter og
medlemmer af bestyrelsen.

Nogle af de ting, som jeg vil fremhæve fra årets løb er:
Årets Gistrup borger:
Sidste år strammede vi op på kriterierne, og vi har i år igen gjort opmærksom på prisen og
fået gode indstillinger ind. Jeg fornemmer, at selve ideen med prisen virkelig er brændt
igennem, og jeg glæder mig til at skulle uddele den senere her i dag.
Det er en stor ære sådan at få lov at hædre en person, der har gjort en stor indsats for
Gistrup.

Logo og synlighed
Sidste år besluttede vi at gå i gang med at se på et nyt logo, men det har vist sig sværere
end først antaget. Ideen var at finde frem til tankerne fra det oprindelige logo, men det har
ikke været muligt at finde frem til de mennesker, der var med i processen – eller materiale
om processen for logoet. Vi har blandt andet haft fat i Karl Korfits og Gistrup Nøvling Visse
Lokalhistoriske Forening.
Det er en proces, som tager lidt tid, og vi har besluttet i højere grad at bruge vores energi på
de sager, som fylder lige nu.
I forhold til det synlige prøver vi at være synlige på de relevante kanaler i byen – også
facebook-gruppen – og det gælder selvfølgelig særligt, når der er noget med årets Gistrup
Borger eller de årlige traditioner.

Traditioner – krans og lysfest
Og apropos traditioner, så er netop traditioner mit sidste punkt. Vi har jo i beboerforeningen
flere traditioner, som vi står for hvert år:

 • Den ene er den årlige nedlæggelse af krans ved monumentet for den faldne pilot i
  Lundby Bakker. Den nedlæggelse kan synes endnu mere vigtig set i lyset af de aktuelle
  begivenheder ude i verden.
 • Den anden tradition er selvfølgelig den årlige lysfest, hvor Brian og Bjørn igen har
  været med til at skabe en helt særlig julestemning, og hvor vi via opslagene på facebook kan
  se, at det er en begivenhed, som rigtig, rigtig mange i byen er glade for.

Vi arbejder også på at få repareret og fornyet julebelysningen. Det koster penge, og derfor
har Signe og jeg aftalt, at vi i løbet af foråret vil gå rundt til de handlende i byen for at høre,
om de vil give et tilskud til julebelysningen.
Som I nok kan høre, har der været meget at se til, og vi kommer i bestyrelsen til at arbejde
videre med de her sager og aktiviteter i det kommende år.
Jeg forventer, at det stadig vil være vigtigt, at Gistrup Beboerforening gør sig gældende i
samrådet og i andre sammenhænge for at sikre et godt samarbejde om Gistrup nu og
fremover, og samtidig vil vi arbejde på at udvikle vores egne aktiviteter – både julebelysning,
logo og årets Gistrup Borger.
Vi vil også arbejde på at få flere medlemmer, flere folk til bestyrelsen og flere penge i kassen
i 2023/2024.
Jeg vil gerne gøre lidt reklame for bestyrelsesarbejdet. Nu, hvor Claus takker af … vi har
faktisk nogle gode og interessante snakke om den by, som vi bor i. Vi er gode til at skære
tingene til, så vi bruger tiden effektivt.
Så det er en opgave, der giver mening. Og vi kan både bruge flere M’er og K’er i
bestyrelsen. Jo flere vi er, desto sjovere er det.
Så en opfordring fra mig: Giv bestyrelsesarbejdet en chance. Det er ikke så farligt og
krævende, som det lyder. Og vi mener, at netop Gistrup Beboerforening er en særlig sag,
som fortjener opbakning.
Vi arbejder jo for alt det, som vi er fælles om.
Med de ord vil jeg gerne slutte min beretning.

/Helle