Gistrup Beboerforening | Forskel på Beboerforeningen og Gistrup Samråd.
287
post-template-default,single,single-post,postid-287,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Forskel på Beboerforeningen og Gistrup Samråd.

Forskel på Beboerforeningen og Gistrup Samråd.

I Gistrup har der i mange år været en Beboerforening. Beboerforeningen synes at være velkendt og har ofte talt byens sag, idet foreningen i bred forstand varetager beboernes fælles interesser.

Beboerforeningen afholder hvert år sin generalforsamling i marts måned. Her har man i adskillige år kunnet følge hvilke opgaver, Beboerforeningen har varetaget. Beboerforeningen modtager ikke tilskud fra Aalborg Kommune. Medlemmernes indbetaling af kontingent (100 kr) er fundamentet for foreningens virke.

Beboerforeningen vælger hvert år en bestyrelse på Generalforsamlingen.

Beboerforeningen er medlem af Gistrup Samråd.

Fra Aalborg Kommune gives der hvert år et tilskud til forskellige lokalområders samråd. Således også i Gistrup. Samrådets medlemmer udgøres af områdets foreninger og institutioner, og således ikke af enkeltpersoner. Gennem en del år har Samrådets virke også været centreret omkring brug og bevarelse af SparEs som et fælleshus i Gistrup.

Således har de tilmeldte foreninger adgang til at afholde møder og arrangementer i SparEs. Samrådet vælger på sin generalforsamling hvert år en bestyrelse. Samrådet er i en del områder et anerkendt talerør og kommunikationsled over for Aalborg Kommune. En væsentlig forskel på Beboerforening og Samråd er således muligheden for medlems-skab. Beboerforeningen repræsenterer i bredeste forstand byens beboere i Samrådet. Birgitte Gregersen er udpeget som Beboerforeningens repræsentant i Samrådet.