Gistrup Beboerforening | GBF Informationer
1
archive,paged,category,category-gbf-informationer,category-1,paged-3,category-paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

GBF Informationer

Gistrup Beboerforening etablerede også lysfest i Gistrup lørdag den 14. dec. 2019. En smuk tradition, der klæder Gistrup. Beboerforeningen er glade for tilgangen af medlemmer, der har ønsket at bidrage til lysene. Stor tak til Aalborg Kommune, der også i år velvilligt lader Gistrup nyde godt af lysene. Tilsvarende sender Beboerforeningen også henvendelse til de erhvervsdrivende og beder om støtte til juleudsmykningen. Gistrup er fint eksempel på, hvordan beboere og erhverv sammen kan holde en tradition ved...

Aalb. Komm. har nu vedtaget en lokalplan for SparEs området. Planen bringes her ukommenteret. Beboerforeningens bestyrelse har tidligere fremsendt udtalelser til planen. Hele området omkring Spar Es har i årevis været genstand for debat for eller mod omdannelse til bebyggelse, men dog med det klare mål at provenuet af et salg skulle tilfalde udvikling af området omkring Gistrup Skole og Gistruphallerne. Se planen her...

Det er nu slået fast, at den udskudte indvielse af vejen helt droppes. Forståeligt nok, at der ikke er grund til at feste. Hele projektet har været ramt af adskillige besværligheder. Værst af alt er det at tænke på, at vejen på forhånd synes for smal til at bære den påtænkte trafik incl. udrykningskøretøjer. Det vil være ønskeligt, at der allerede nu tages skridt til at opkvalificere vejen. (21. aug.2019)...

I Gistrup har der i mange år været en Beboerforening. Beboerforeningen synes at være velkendt og har ofte talt byens sag, idet foreningen i bred forstand varetager beboernes fælles interesser. Beboerforeningen afholder hvert år sin generalforsamling i marts måned. Her har man i adskillige år kunnet følge hvilke opgaver, Beboerforeningen har varetaget. Beboerforeningen modtager ikke tilskud fra Aalborg Kommune. Medlemmernes indbetaling af kontingent (100 kr) er fundamentet for foreningens virke. Beboerforeningen vælger hvert år en bestyrelse på Generalforsamlingen. Beboerforeningen er...

Hvad kan man bruge et Aktivitets/beboerhus til i Gistrup? Som de fleste nok ved, så arbejdes der med planer om et spændende samlingssted mellem skolen og hallen: Gate Way. En del af planen er et “kulturhus” bygget i tilknytning til hallerne. Inden de endelige tegninger skal laves vil vi gerne involvere byens borgere i at komme med forslag til aktiviteter i sådant et aktivitetshus. Derfor indhentes gerne forslag til aktiviteter, som kunne være sådant et sted - og...

Beboerforeningen var i foråret 2019 fortaler for et egentlig samlingshus i Gistrup. I stedet for et Samlingshus blev der opnået enighed med Aalborg Kommune om etablering af et Kulturhus i fortsættelse af udstykningen ved SparEs. Det er i sig selv fremkommeligt, at der nu kan arbejdes målrettet på at skabe rammer for et sted i Gistrup, hvor man kan mødes i alsidig sammenhæng, som et kulturhus kan være rammen om. Der vil naturligvis komme mere information om intentionerne bag...

Gistrup Beboerforening har indsendt indlæg vedr. kommende busbetjening af byen. I forbindelse med revidering af køreplaner var der udsigt til en forringelse af  busforbindelserne. Beboerforeningen er  meget opmærksom på udviklingen og ikke mindst er der fokus på de ændringer, der måtte komme i forbindelse med +bussystemet.   Er der åbenlyse  mangler så lad Beboerforeningen det vide. Brug vort menupunkt Kontakt ...

Team Formidling v Karin Laurberg Jensen, Ole Henrichsen og Esben Buch har på fornem vis draget omsorg for en bedre skiltning ved vore kulturminder. Der er endvidere kommet skilte ved Stenen for Stavnsbåndets ophævelse og Krathuset. Særligt: Træer og buske, der hidtil har skjult Stavnsbåndsstenen for trafikken på Hadsundvej er nu skåret væk, og stenen er kommet frem i lyste igen…. ...

Beboerforeningen inviterede til informationsmøde om Gistrups fremtid den 20. September 2018 i Spar Es: Byudviklingsplan Busforbindelse  Gateway Kulturhus Beboerforeningen er aktivt involveret i ovenstående punkter dels direkte og dels via medlemsskab af Gistrup Samråd. Foreningens indspil i de forskellige tiltag har været belyst på forskellig vis. Borgermødet  i Gistruphallen i foråret. (22. maj 2018) gav et indtryk af forskellige muligheder i forbindelse med udviklingen af Gistrup. For at kaste mere lys over de forskellige begreber afholdt Beboerforeningen et møde i...