Gistrup Beboerforening | GBF Informationer
1
archive,paged,category,category-gbf-informationer,category-1,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

GBF Informationer

Indkaldelse til Generalforsamling i Gistrup Beboerforening mandag den 16. november 2020 kl. 19.00 - 21.00 Kære medlemmer! COVID-19 medførte, at vi måtte aflyse den ordinære generalforsamling i marts måned. Vi har besluttet at afholde generalforsamlingen som en kombination af fysisk fremmøde og online. For vores alles skyld, så vil der desværre være en række restriktioner i forbindelse med fysisk fremmøde. Det kræves tilmelding senest den 2.november 2020 på http://9260gistrup.dk/kontakt/ Højest 1 deltager pr. hustand og maksimalt 50 deltagere i alt. Man skal bære mundbind ved ankomst og...

Vejen er nu banet for at Aalborg Kommune kan plante mere skov langs Hadsund Landevej. Der er grønt lys for at udtage landbrugsjord til beplantning med skov. Det drejer sig om et areal mellem Kochs Vase og det nye store vandværk, samt om et areal på begge sider af Hadsund Landevej umiddelbart syd for nuværende skov. Ialt kan udtages ca 14 ha landbrugsjord til omdannelse til skov....

Den 17. januar er der fin mulighed for orientering om udviklingen i Gistrup. Allerede om eftermiddagen bliver der lejlighed til at møde Aalborgs borgmester på Beltoften klokken 14.00-16.30.    Se mere på   beltoften.dk Ligeledes er der invitation til borgermøde og fællesspisning i Gistrup 17. jan. kl. 17.30 - 21.00 i Gistruphallen INVITATION TIL BORGERMØDE & FÆLLESSPISNING i GISTRUP FREDAG 17. JANUAR 2020.    -  Se mere om dette møde på gistrupsamraad.dk Kære Gistrupborgere! Det er med stor fornøjelse og glæde at...

Gistrup Beboerforening etablerede også lysfest i Gistrup lørdag den 14. dec. 2019. En smuk tradition, der klæder Gistrup. Beboerforeningen er glade for tilgangen af medlemmer, der har ønsket at bidrage til lysene. Stor tak til Aalborg Kommune, der også i år velvilligt lader Gistrup nyde godt af lysene. Tilsvarende sender Beboerforeningen også henvendelse til de erhvervsdrivende og beder om støtte til juleudsmykningen. Gistrup er fint eksempel på, hvordan beboere og erhverv sammen kan holde en tradition ved...

Aalb. Komm. har nu vedtaget en lokalplan for SparEs området. Planen bringes her ukommenteret. Beboerforeningens bestyrelse har tidligere fremsendt udtalelser til planen. Hele området omkring Spar Es har i årevis været genstand for debat for eller mod omdannelse til bebyggelse, men dog med det klare mål at provenuet af et salg skulle tilfalde udvikling af området omkring Gistrup Skole og Gistruphallerne. Se planen her...

Det er nu slået fast, at den udskudte indvielse af vejen helt droppes. Forståeligt nok, at der ikke er grund til at feste. Hele projektet har været ramt af adskillige besværligheder. Værst af alt er det at tænke på, at vejen på forhånd synes for smal til at bære den påtænkte trafik incl. udrykningskøretøjer. Det vil være ønskeligt, at der allerede nu tages skridt til at opkvalificere vejen. (21. aug.2019)...

I Gistrup har der i mange år været en Beboerforening. Beboerforeningen synes at være velkendt og har ofte talt byens sag, idet foreningen i bred forstand varetager beboernes fælles interesser. Beboerforeningen afholder hvert år sin generalforsamling i marts måned. Her har man i adskillige år kunnet følge hvilke opgaver, Beboerforeningen har varetaget. Beboerforeningen modtager ikke tilskud fra Aalborg Kommune. Medlemmernes indbetaling af kontingent (100 kr) er fundamentet for foreningens virke. Beboerforeningen vælger hvert år en bestyrelse på Generalforsamlingen. Beboerforeningen er...

Hvad kan man bruge et Aktivitets/beboerhus til i Gistrup? Som de fleste nok ved, så arbejdes der med planer om et spændende samlingssted mellem skolen og hallen: Gate Way. En del af planen er et “kulturhus” bygget i tilknytning til hallerne. Inden de endelige tegninger skal laves vil vi gerne involvere byens borgere i at komme med forslag til aktiviteter i sådant et aktivitetshus. Derfor indhentes gerne forslag til aktiviteter, som kunne være sådant et sted - og...

Beboerforeningen var i foråret 2019 fortaler for et egentlig samlingshus i Gistrup. I stedet for et Samlingshus blev der opnået enighed med Aalborg Kommune om etablering af et Kulturhus i fortsættelse af udstykningen ved SparEs. Det er i sig selv fremkommeligt, at der nu kan arbejdes målrettet på at skabe rammer for et sted i Gistrup, hvor man kan mødes i alsidig sammenhæng, som et kulturhus kan være rammen om. Der vil naturligvis komme mere information om intentionerne bag...