Gistrup Beboerforening | Årets borger i Gistrup
818
post-template-default,single,single-post,postid-818,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Årets borger i Gistrup

Årets borger i Gistrup

Motivation for tildeling af årets pris 2022
Nu er vi kommet til det punkt, der handler om tildeling af prisen som årets Gistrup borger.
Det er en tradition, at den her pris uddeles på generalforsamlingen, og det er et punkt, som
vi alle sammen har glædet os til, for det handler jo i bund og grund om de mennesker, som
gør Gistrup til et helt særligt sted.
Vi arbejder i bestyrelsen på at øge opmærksomheden på årets Gistrup borger, og vi har
derfor præciseret kriterierne og prøvet at få beboerne i byen til at forholde sig til dem.
Det har betydet, at vi i år har fået indstillinger indsendt fra 10-15 forskellige personer i byen,
og vi er meget glade for hver og én af de henvendelser.
Flere af indstillingerne peger på de samme personer, så der i alt er fem forskellige indstillet
til prisen i år.
Vi har i bestyrelsen drøftet indstillingerne og særligt drøftet de to kriterier:

    • en person, der med sit job, sin åbenhed, sin væremåde har – eller har haft – en meget
      stor positiv indflydelse på Gistrup som by og samfund.
    • en person, som har ydet en særlig prisværdig indsats for fællesskabet i Gistrup – via en
      forening eller sammenslutning med tilknytning til Gistrup.

Den person, som vi i år har udpeget som prismodtager hører på sin vis til i begge kategorier,
men ikke mindst i den første.
Der er tale om en person, som via en stor og uegennyttig indsats gør en kæmpe forskel for
andre mennesker i byen og som skaber netværk og relationer, som ellers ikke ville være der.
Prisen som årets Gistrup borger tildeles: Vita Werner Jensen
Vil du komme herop og modtage blomster (foto)
Mens Vita lige sunder sig lidt, vil jeg sætte lidt flere ord på, hvorfor Vita er blevet nomineret,
og hvorfor vi i bestyrelsen har valgt at pege på Vita.
Vita er blandt andet blevet indstillet af lederen af plejehjemmet Skovbrynet i Gistrup.
I sin indstilling fortæller hun, at:
Vita i sin tid begyndte som pårørende på plejehjemmet Skovbrynet, da hendes forældre selv
boede der. Siden er hun så fortsat som frivillig ildsjæl og gør en masse ting, som er med til at
skabe en mere rig hverdag for de 45 beboere på Skovbrynet.

Vita:
• Hun står for at finde frivillige, som kan hjælpe med til at lave arrangementer
• Hun står for at finde besøgsvenner, som kan besøge de ældre og give dem selskab
• Hun arrangerer bankospil og finder præmier
• Hun arrangerer syng-sammen og andre aktiviteter
• Hun samarbejder med kirken og andre i byen om aktiviteter i forhold til Skovbrynet

Vita kommer på Skovbrynet mindst et par gange om ugen, og ifølge indstillingen, så er Vita
noget helt særligt, fordi hun på den ene side er en meget engageret ildsjæl og på den anden
side er meget omsorgsfuld og opmærksom på den enkelte.
Uden Vita ville Skovbrynet slet ikke have den samme kontakt til nærmiljøet og hverdagen
ikke ville ikke være så rig på indtryk og aktiviteter for beboerne.
Og Vita er slet ikke færdig med at gøre en forskel. De seneste projekter er at søge penge til
en sofacykel med elmotor samt slow-videoer, hvor de ældre kan se billeder af eksempelvis
natur eller dyr.
Med denne indstilling er vi i bestyrelsen ikke i tvivl om, at Vita selvfølgelig skal være årets
Gistrup borger i 2021.
Hun lever på bedste vis op til kriterierne om både at være en person, der via væremåde har
en meget stor positiv indflydelse på en del af Gistrup, og som yder en særlig prisværdig
indsats for fællesskabet i Gistrup via sin tilknytning til både Skovbrynet, kirken og de frivillige.
Vita er en ildsjæl, der via personligt engagement gør en kæmpe forskel for en stor del af de
ældre beboere i Gistrup, og vi er i bestyrelsen både stolte og taknemmelige over at bo i en
by, hvor Vita gør en forskel.

Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne sige et stort tillykke til Vita. Og til alle dem, der
er så heldige at nyde godt af Vitas store indsats.

På bestyrelses vegne,

Helle Madsen,

Fmd. Gistrup Beboerforening